ZDRAVLJE

Pomerajte slajder na skali od 1 do 10 do broja kojim biste ocenili svoje zadovoljstvo ili nezadovoljstvo.

Koliko ste zadovoljni svojim zdravljem, kondicijom i opštim stanjem tela?

Potpuno sam nezadovoljan/a Potpuno sam zadovoljan/a
Potpuno sam nezadovoljan/a
Potpuno sam zadovoljan/a

Kako biste voleli da se osećate, kada je reč o vašem zdravlju, kondiciji, vitalnosti i energiji?

Potpuno sam nezadovoljan/a Potpuno sam zadovoljan/a
Potpuno sam nezadovoljan/a
Potpuno sam zadovoljan/a

EMOCIJE

Pomerajte slajder na skali od 1 do 10 do broja kojim biste ocenili svoje zadovoljstvo ili nezadovoljstvo.

Kako biste ocenili vaše emocionalno stanje i raspoloženje u kom se najčešće nalazite?

Potpuno sam nezadovoljan/a Potpuno sam zadovoljan/a
Potpuno sam nezadovoljan/a
Potpuno sam zadovoljan/a

Kako biste voleli da se svakodnevno osećate?

Potpuno sam nezadovoljan/a Potpuno sam zadovoljan/a
Potpuno sam nezadovoljan/a
Potpuno sam zadovoljan/a

LJUBAV

Pomerajte slajder na skali od 1 do 10 do broja kojim biste ocenili svoje zadovoljstvo ili nezadovoljstvo.

Kako biste ocenili kvalitet vaše sadašnje veze? Ako trenutno niste u vezi, ocenite vezu u kojoj ste poslednji put bili.

Potpuno sam nezadovoljan/a Potpuno sam zadovoljan/a
Potpuno sam nezadovoljan/a
Potpuno sam zadovoljan/a

Kako biste voleli da se osećate u vezi?

Potpuno sam nezadovoljan/a Potpuno sam zadovoljan/a
Potpuno sam nezadovoljan/a
Potpuno sam zadovoljan/a

PRODUKTIVNOST

Pomerajte slajder na skali od 1 do 10 do broja kojim biste ocenili svoje zadovoljstvo ili nezadovoljstvo.

Koliko ste zadovoljni svojom svakodnevnom produktivnošću?

Potpuno sam nezadovoljan/a Potpuno sam zadovoljan/a
Potpuno sam nezadovoljan/a
Potpuno sam zadovoljan/a

Kako biste voleli da se osećate u pogledu vaše karijere i biznisa?

Potpuno sam nezadovoljan/a Potpuno sam zadovoljan/a
Potpuno sam nezadovoljan/a
Potpuno sam zadovoljan/a

POSAO

Pomerajte slajder na skali od 1 do 10 do broja kojim biste ocenili svoje zadovoljstvo ili nezadovoljstvo.

Koliko ste srećni i ispunjeni poslom koji obavljate?

Potpuno sam nezadovoljan/a Potpuno sam zadovoljan/a
Potpuno sam nezadovoljan/a
Potpuno sam zadovoljan/a

Kako biste voleli da se osećate u pogledu vaše produktivnosti i postizanja obaveza na poslu i kod kuće?

Potpuno sam nezadovoljan/a Potpuno sam zadovoljan/a
Potpuno sam nezadovoljan/a
Potpuno sam zadovoljan/a

FINANSIJE

Pomerajte slajder na skali od 1 do 10 do broja kojim biste ocenili svoje zadovoljstvo ili nezadovoljstvo.

Koliko ste zadovoljni svojom finansijskom situacijom?

Potpuno sam nezadovoljan/a Potpuno sam zadovoljan/a
Potpuno sam nezadovoljan/a
Potpuno sam zadovoljan/a

Kako biste voleli da se osećate u pogledu svoje finansijske situacije?

Potpuno sam nezadovoljan/a Potpuno sam zadovoljan/a
Potpuno sam nezadovoljan/a
Potpuno sam zadovoljan/a

UTICAJ

Pomerajte slajder na skali od 1 do 10 do broja kojim biste ocenili svoje zadovoljstvo ili nezadovoljstvo.

Koliko ste zadovoljni svojom sposobnošću da budete lider i podrška drugima i da doprinosite životima drugih?

Potpuno sam nezadovoljan/a Potpuno sam zadovoljan/a
Potpuno sam nezadovoljan/a
Potpuno sam zadovoljan/a

Kako biste voleli da se osećate u pogledu svojih liderskih sposobnosti?

Potpuno sam nezadovoljan/a Potpuno sam zadovoljan/a
Potpuno sam nezadovoljan/a
Potpuno sam zadovoljan/a

REZULTATI

Čestitamo što ste napravili ovaj važan korak ka vašem napretku!

Prosečna ocena kojom ste ocenili svoje zdravlje, emocije, ljubav, produktivnost, posao, finansije i uticaj je *.

Da biste dobili pristup detaljnim rezultatima i još mnogo korisnih informacija, potrebno je da unesete svoju e-mail adresu i klikom potvrdite svoje slaganje sa našom Politikom privatnosti.

REZULTAT

ZDRAVLJE

Snaga i energija zdravog i uravnoteženog tela

EMOCIJE

Vaš doživljaj sveta zavisi od vaših emocija

LJUBAV

Kreirajte duboku, trajnu i strastvenu povezanost sa drugom osobom

Produktivnost

Kad možete više za kraće vreme...

Posao

Profesionalna dostignuća i ispunjenje

Finansije

Izgradnja ličnog bogatstva i života u izobilju

Uticaj

Kreiranje stvarne, trajne, pozitivne promene u sebi, drugima i svetu